Atlético de Madrid Oficial Agent FC Barcelona Agencia Oficial
FC Barcelona Agencia Oficial Atlético de Madrid Oficial Agent

Vi är referenswebbplatsen för den sekundära biljettmarknaden. Priserna på biljetterna kan vara högre eller lägre än nominellt värde.

Home » SEKRETESSPOLICY

Sekretess 


INTEGRITETSPOLICY

I Enlighet med lag 15/1999 av den 13 december om skydd av personuppgifter (LOPD) och dess tillämpningsföreskrifter informerar ägaren av hemsidan FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.Li enlighet med bestämmelserna i artikel 5 och 6 i lagen om skydd av personuppgifter alla användare av hemsidan www.football-and-music.com som tillhandahåller, eller kommer tillhandahålla sina personuppgifter att dessa kommer inkluderas i ett arkiv ägt av FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.L och som är vederbörligen registrerat hos den spanska dataskyddsmyndigheten.

Användarmedgivande

Genom att uppge sina personuppgifter genom beställningsformulär eller e-post, ger användaren uttryckligt och fritt otvetydigt tillstånd att deras personuppgifter behandlas i de syften som anges nedan.

Syfte

Uppgifter tillhandahållna genom portalen kan användas i följande syften:

Datakvalitet

All information som krävs av hemsidan är obligatoriskt, då den är nödvändig för att ge en fullständig tjänst till användaren. Om användaren inte uppger fullständiga uppgifter kan inte leverantören inte garantera tillhandahållandet av de begärda tjänsterna.

Användaren är enskilt ansvarig för exaktheten och aktualiteten i uppgifterna som anges i olika formulär på hemsidan.

Delgivning av uppgifter till tredje part

Dina personuppgifter kommer inte delges tredje part, om inte det är nödvändigt för att uppfylla krav.

Vid alla tillfällen då uppgifter måste utlämnas kommer begära ditt föregående, uttryckliga, informerade och otvetydiga medgivande.

Utövande av ARCO-rättigheter

Leverantören garanterar användaren vid alla tillfällen rätt till tillgång, rättelse, annullering och blockering av uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Därför kan du, i enlighet med lagen om dataskydd, utöva dina rättigheter genom att skicka en begäran tillsammans med en kopia av legitimation till: info@football-and-music.com, eller via vanlig post till följande adress: FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES S.L, CUSTOMER SERVICE, C / La Vila, number 71, 3 º, 17310 Lloret de Mar (Girona).

Säkerhet

Tillika uppger leverantören, som etablerats i den kungliga förordningen 1720/2007 av 21 december som implementerar lagen 15/1999, att han har tagit alla nödvändiga tekniska och organisatoriska mått och steg för att försäkra sig om personuppgifternas integritet och säkerhet och att förhindra förlust, ändring och/eller tillgång av icke-auktoriserad tredje part.

Minderåriga

Det är uttryckligen förbjudet för minderåriga under 14 år att uppge någon som helst information genom hemsidan utan medgivande och överinseende av förälder eller vårdnadshavare.

Om leverantören får kunskap om brott mot denna föreskrift, kommer alla uppgifter kopplade till användaren raderas.

Uppgiftsarkivet har registrerats hos centrala datasäkerhetsregistret vid dataskyddsmyndigheten med registreringsnumret: R.G.F.A.P.D.: B177690352043550249